สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

ดอกเบี้ยเพียง 0.66% สำหรับสินเชื่อ จำนำทะเบียนรถบรรทุก ทิสโก้ ออโต้แคช รับประเภทรถบรรทุกตั้งแต่ 6-12 ล้อ ให้วงเงินสินชื่อสูงสุด 10 ล้านบาท กับเงื่อนไขที่อนุมัติง่าย รวดเร็ว วงเงินสูง เพื่อนำเงินไปประกอบหมุนเวียนหรือขยายกิจการ รับรถทุกจังหวัด และไม่ต้องโอนเล่ม สามารถนำรถใช้งานได้ตามปกติ รับรถบรรทุก หางพ่วง และกึ่งพ่วง รับ 5 ยี่ห้อดังนี้

 • HINO

 • ISUZU

 • VOLVO

 • NISSAN

 • MITSUBISHI

วงเงินสินเชื่อสูง 80%

การให้วงเงินสินเชื่อสำหรับ

คนมีรถบรรทุกสูงสุด 80%

ของราคาประเมินรถบรรทุก

รับอายุรถสูงสุด 25 ปี

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

สามารถผ่อนชำระได้

ตั้งแต่ 6 - 60 เดือน

หรือ ตามความต้องการลูกค้า

และยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

ช่องทางการชำระเงิน

สะดวกสบายด้วยช่องทาง

การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ

เช่น 7-11, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร

ตัวอย่างตารางผ่อนค่างวด

ตัวอย่างค่างวดคำนวณ ดอกเบี้ย 0.66 % ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน

 • 200,000 ค่างวด 5,487 บาท

 • 250,000 ค่างวด 6,859 บาท

 • 300,000 ค่างวด 8,230 บาท

 • 350,000 ค่างวด 9,602 บาท

 • 400,000 ค่างวด 10,974 บาท

 • 450,000 ค่างวด 12,345 บาท

 • 500,000 ค่างวด 13,717 บาท

 • 550,000 ค่างวด 15,089 บาท

ทั้งนี้ค่างวดตารางผ่อนชำระเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามคุณสมบัติของผู้กู้เป็นหลัก

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของ นำตัวจริงมาแสดงด้วย

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงรายได้

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

 • เล่มทะเบียนตัวจริง

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

 • รถบรรทุกเพื่อประเมินราคา


นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน,ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

 • เล่มทะเบียนตัวจริง

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

 • รถบรรทุกเพื่อประเมินราคาเงื่อนไขการใช้ผู้ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้และหลักประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ข้อดีของการจำนำทะเบียนรถ

 • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน

 • ไม่ต้องเสียค่าโอนรถ ค่าอากรโอนรถ เเละค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง

 • ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่างวดรายเดือนอัตราดอกเบี้ยไม่ขึ้นตามปีรถ

 • ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ

 • ใช้กรมธรรม์เดิมได้ ขั้นต่ำต้องเป้นประกันภัยประเภท 3

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนระยะสั้น

 • สามารถปิดบัญชีโดยไม่มีค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด (คิดอัตราดอกเบี้ยเเบบลดต้นลดดอก)

 • สามารถเพิ่มวงเงินได้ โดยนำวงเงินใหม่หักปิดสัญญาเดิม

พื้นที่ให้บริการสินเชื่อ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • ทุกเขต และทุกจังหวัด

ภาคเหนือ

 • ทุกจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ทุกจังหวัด

ภาคตะวันออก

 • ทุกจังหวัด

ภาคตะวันตก

 • ทุกจังหวัด

ภาคใต้

 • ทุกจังหวัด ยกเว้น นราธิวาส ยะลา

 • ปัตตานี รับเฉพาะเขตอำเภอเมือง

หมายเหตุ : บริษัทจะอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน รวมถึงผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน รายได้ของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์การพิจาณาการให้สินเชื่อของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยทาง Mycarcash.net เป็นเพียงตัวแทนการตลาด