สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

อนุมัติง่าย รวดเร็วใน 1 วันทำการ รับเงินไว ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รถแลกเงิน โดยนำเพียงเล่มทะเบียนมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ รับอายุรถยนต์รวมผ่อนสูงสุด 25 ปี และยังมีรถใช้เหมือนเดิม จำนำเล่มทะเบียนเท่านั้น ทิสโก้ ออโต้แคช ให้วงเงินสำหรับผู้ที่สนใจเงินก้อนเพื่อใช้ลงทุนหมุนเวียน

อนุมัติวงเงินสูง 100%

ให้วงเงินสูงสุด

สำหรับสินเชื่อ ทิสโก้ ออโต้แคช 100%

ของราคาประเมินรถยนต์

รับอายุรถสูงสุด 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

สามารถผ่อนชำระได้

ตั้งแต่ 6 - 72 เดือน

หรือ ตามความต้องการลูกค้า

และยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

การชำระเงิน

สะดวกสบายด้วยช่องทาง

การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ

เช่น 7-11, Mobile Banking, เคาน์เตอร์

ธนาคาร

ตัวอย่างตารางผ่อนค่างวด

ตัวอย่างค่างวดคำนวณ ดอกเบี้ย 0.55 % ต่อเดือน ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน

 • 100,000 ค่างวด 2,634 บาท

 • 120,000 ค่างวด 3,160 บาท

 • 150,000 ค่างวด 3,950 บาท

 • 200,000 ค่างวด 5,267 บาท

 • 250,000 ค่างวด 6,584 บาท

 • 300,000 ค่างวด 7,900 บาท

 • 350,000 ค่างวด 9,217 บาท

 • 400,000 ค่างวด 10,534 บาท


ทั้งนี้ค่างวดตารางผ่อนชำระเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยจะปรับตามคุณสมบัติของผู้กู้เป็นหลัก

เอกสารประกอบการพิจาณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน นำตัวจริงมาแสดงด้วย

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงรายได้

 • เล่มทะเบียนตัวจริง

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

 • รถยนต์เพื่อประเมินราคา


นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน,ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

 • เล่มทะเบียนตัวจริง

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

 • รถยนต์เพื่อประเมินราคา


เงื่อนไขการใช้ผู้ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้และหลักประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ข้อดีของการจำนำทะเบียนรถ

 • สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนเปลี่ยนชื่อในเล่มทะเบียน

 • ไม่ต้องเสียค่าโอนรถ ค่าอากรโอนรถ เเละค่าประกันภัยชั้นหนึ่ง

 • ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่างวดรายเดือนอัตราดอกเบี้ยไม่ขึ้นตามปีรถ

 • ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 3 วันทำการ

 • ใช้กรมธรรม์เดิมได้ ขั้นต่ำต้องเป้นประกันภัยประเภท 3

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินหมุนเวียนระยะสั้น

 • สามารถปิดบัญชีโดยไม่มีค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด (คิดอัตราดอกเบี้ยเเบบลดต้นลดดอก)

 • สามารถเพิ่มวงเงินได้ โดยนำวงเงินใหม่หักปิดสัญญาเดิม

จำนำทะเบียนรถเพิ่งโอน

สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของ ทิสโก้ออโต้แคช หากเล่มทะเบียนของลูกค้าพึ่งโอนนั้น จะยังคงให้บริการสินเชื่อได้ตามปกติ การอนุมัติให้วงเงินเป็นไปตามเงื่อนของของบริษัท

พื้นที่ให้บริการสินเชื่อ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • ทุกเขต และทุกจังหวัด

ภาคเหนือ

 • ทุกจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ทุกจังหวัด

ภาคตะวันออก

 • ทุกจังหวัด

ภาคตะวันตก

 • ทุกจังหวัด

ภาคใต้

 • ทุกจังหวัด ยกเว้น นราธิวาส ยะลา

 • ปัตตานี รับเฉพาะเขตอำเภอเมือง

สนใจสมัครผ่านแบบฟอร์ม รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

หมายเหตุ : บริษัทจะอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน รวมถึงผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน รายได้ของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์การพิจาณาการให้สินเชื่อของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยทาง Mycarcash.net เป็นเพียงตัวแทนการตลาด