สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สมหวัง เงินสั่งได้ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือ ที่เรียกว่า จำนำเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายยามจำเป็น โดยนำเพียงเล่มทะเบียนมาแลกเงิน รับอายุรถสูงสุด 10 ปี อนุมัติง่าย รวดเร็ว รับเงินภายใน 1-2 ชั่วโมง ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน รับป้ายทุกจังหวัด และยังมีรถใช้เหมือนเดิม

วงเงินสูงสุด 110%

วงเงินสินเชื่อที่ให้สูงสุด

สำหรับจำนำเล่มรถจักรยานยนต์

สูงสุด 110% ของราคาประเมิน

รับอายุรถสูงสุด 10 ปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สามารถผ่อนชำระได้

ตั้งแต่ 6 - 30 เดือน

หรือ ตามความต้องการของลูกค้า

และยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

ช่องทางการชำระเงิน

สะดวกสบายด้วยช่องทาง

การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ เช่น 7-11,

Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร

ตัวอย่างตารางผ่อนค่างวด

ตัวอย่างการคำนวณค่างวด ระยะเวลาผ่อน 30 เดือน

 • 8,000 บาท ผ่อนชำระ 370 บาท ต่อเดือน

 • 10,000 บาท ผ่อนชำระ 462 บาท ต่อเดือน

 • 15,000 บาท ผ่อนชำระ 694 บาท ต่อเดือน

 • 18,000 บาท ผ่อนชำระ 832 บาท ต่อเดือน

 • 20,000 บาท ผ่อนชำระ 925 บาท ต่อเดือน

 • 25,000 บาท ผ่อนชำระ 1,156 บาท ต่อเดือน

 • 29,000 บาท ผ่อนชำระ 1,341 บาท ต่อเดือน


 • วงเงินอนุมัติ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท โดยไม่ต้องเช็คเครดิตบูโร หากวงเกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ค่างวดการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับอาชีพและอายุของผู้กู้ เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด
 • การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท สนใจสมัครผ่านแบบฟอร์ม รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชน ตัวจริง

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงรายได้ (แชทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

 • เล่มทะเบียนตัวจริง

 • รถจักรยานยนต์เพื่อประเมินราคา

หมายเหตุ : เงื่อนไขอนุมัติ เป็นไปตามที่นาคารหรือบริษัทกำหนด