สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ ธนาคารทิสโก้

ความสุขหลังเกษียณ สินเชื่อเพื่อข้าราชการเกษียณอายุ สำหรับเป็นทุนสำรอง ต่อยอดธุรกิจ ทิสโก้ มอบความสุขกับสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ที่อนุมัติวงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด ตั้งแต่ครั้งแรกที่ขอสินเชื่อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด

คุณสมบัติ

ข้าราชการเกษียณอายุ

เป็นผู้รับบำนาญ

จากกรมบัญชีกลาง

วงเงินสูง

100% หรือไม่เกินจำนวนในหนังสือบำเหน็จตกทอดระบุ

ดอกเบี้ยพิเศษ

ปีแรก 3.99% เท่านั้น

แถมฟรีเครื่องวัดความดัน (จนกว่าของจะหมด)

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนนาน 30 ปี

หรือรวมผ่อนไม่เกินอายุ 90 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

  • สัญชาติไทย

  • อายุ 21-75 ปี

  • เป็นผู้รับเงินเดือนบำนาญจากกรมบัญชีกลาง

  • ยังไม่เคยยื่นขอสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากสถาบันการเงินอื่น

สามารถเพิ่มวงเงินได้ตลอด หากวงเงินที่ลูกค้าขอยื่นครั้งแรกไม่เต็มสิทธิ์ในหนังสือบำเหน็จตกทอด เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • บัตรประชาชนตัวจริง

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

  • หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับรับโอนเงินกู้

ติดต่อสอบถามวิธีขอหนังสือบำเหน็จตกทอดจากกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด กับเจ้าหน้าที่ Tel : 02-107-5871, 088-754-3577 จันทร์ - ศุกร์ (9:00-17:00 น.) หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ตัวอย่างตารางผ่อนสินเชื่อ

หมายเหตุ : เงื่อนไขอนุมัติ เป็นไปตามที่ธนาคารหรือบริษัทกำหนด