สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ เกษียณอายุ

ดอกเบี้ย 3.33%(ปีแรก) อนุมัติวงเงินครั้งแรก 100% ของบำเหน็จตกทอด สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ เกษียณอายุ ความสุขหลังเกษียณ สำหรับเป็นทุนสำรอง ต่อยอดธุรกิจ ทิสโก้ มอบความสุขกับสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด

คุณสมบัติ

ข้าราชการเกษียณอายุ

เป็นผู้รับบำนาญ

จากกรมบัญชีกลาง

วงเงินสูง

100% หรือไม่เกินจำนวนในหนังสือบำเหน็จตกทอดระบุ

ดอกเบี้ยพิเศษ

ปีแรก 3.99% เท่านั้น

แถมฟรีเครื่องวัดความดัน (จนกว่าของจะหมด)

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนนาน 30 ปี

หรือรวมผ่อนไม่เกินอายุ 90 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

  • สัญชาติไทย

  • อายุ 21-75 ปี

  • เป็นผู้รับเงินเดือนบำนาญจากกรมบัญชีกลาง

  • ยังไม่เคยยื่นขอสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากสถาบันการเงินอื่น

สามารถเพิ่มวงเงินได้ตลอด หากวงเงินที่ลูกค้าขอยื่นครั้งแรกไม่เต็มสิทธิ์ในหนังสือบำเหน็จตกทอด เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • บัตรประชาชนตัวจริง

  • สำเนาทะเบียนบ้าน

  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด

  • หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับรับโอนเงินกู้

ติดต่อสอบถามวิธีขอหนังสือบำเหน็จตกทอดจากกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด กับเจ้าหน้าที่ Tel : 02-107-5871, 088-754-3577 จันทร์ - ศุกร์ (9:00-17:00 น.) หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ตัวอย่างตารางผ่อนสินเชื่อ

หมายเหตุ : บริษัทจะอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เช่น ดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน รวมถึงผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน รายได้ของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์การพิจาณาการให้สินเชื่อของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยทาง Mycarcash.net เป็นตัวแทนการตลาดเท่านั้น